Pascal

A könyv címe: Pascal
Alcím: Commodore 64-re és Spectrum-ra
A könyvhöz kapcsolódó név/nevek: Varga Imre (Szerző)
Bankó Miklós (Lektor)
Dr. Úry László (Szerző)
Kiadó: LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1985
ISBN-szám: 963-592-394-5
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 133
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Előszó

A mikroszámítogépek hardware-ének gyors fejlődése egyre magasabb szintű software lehetőségeket követel. A fejlesztési célok kitűzésében természetesen fontos ötletforrás a nagyszámítógépes software készlet, amely elsősorban különféle operációs rendszerekből és programozási nyelvekből áll. Míg előbbiek esetében inkább a rendszerek filozófiáját érdemes követni, utóbbiakat a nagygépeken már jól bevált specifikációkhoz a lehetőségekhez képest alkalmazkodva kell megvalósítani.

Erre a "sorsra" jutott a Pascal programnyelv is, amily még a 60-as évek végén született, az Angol strukturáltságát még tovább fejlesztve, elsősorban adattípusai segítségével. Ma már minden elterjedt nyugati, de sok hazai mikroszámítógép-típuson is rendelkezésre áll.

Leírásukkal elsősorban Sinclair ZX Spectrum és Commodore 64 programozókat céloztunk meg, de haszonnal forgathatják remélhetőleg azok is, akik magával a nyelvvel kívánnak megismerkedni, és már más nyelven legalábbis néhány programot készítettek. E célból számos példát is mutatunk.

Az első részben magát a Pascal-t ismertetjük, általánosan, bár sokat utalva a ZX Spectrum implementációra. Itt az I/O-t is ezen a gépen mutatjuk be, így a FILE típusról csak az ötödik részben szólunk.

A második részben a ZX Spectrum-on futó HP4T compilert és futtatását mutatjuk be.

A harmadik rész azok számra készült, akik már ismerik a ZX Spectrum gép memóriatérképét, gyakorlottak a gépikódú programozásban és ki akarják használni a gép nyújtotta specialitásokat.

A negyedik rész rövid összefoglalót ad a ZX Spectum új lehetőségei, a 80K RAM és a ZX Microdrive )HP4T 1.6M verzió kezeléséről.

Az ötödik fejezetben három, a Commodore 64-re készült Pascal fordítót mutatunk be, itt kerül sor lemezes file-kezelésre is. Megadjuk e három Pascal utasításkészletét és azt, hogy miben térnek el egymástól. Ez a három implementáció kevésbé "Pascal", mint a Spectrum változat, az egyik legfontosabb adattípust, a RECORD-ot például nem kezelik. A programok gyári leírását könyvünk nem próbálja pótolni, de a Pascal-ról szóló rész, a C-64 fordítók rövid ismertetése és a példák alapján az olvasó már képes lesz a fordítókat használni.

A függelékek a Pascal kulcsszavait, speciális szimbólumait, előre definiált azonosítóit, az operátorokat, a fontosabb szintaxisgráfokat, mintaprogramokat valamint a C-64 Pascal-ok utasításkészleteit tartalmazzák.

A Basic és Pascal kulcsszavakat és az előre definiált azonosítókat vastag nagybetűvel, a gép billentyűinek feliratát pedig vastag, dőlt nagybetűvel jelöltük.

Könyvünkkel talán elősegítjük, hogy a mikroszámítógépeken ma még legelterjedtebb Basic szerepét, legalábbis az abban igen nehézkesen megoldható, és magasszintű forrásnyelvet kívánó feladatok megoldásánál, a Pascal, hacsak részben is, átvegye.

Köszönettel tartozunk Pongor Györgynek és Vida Tibornak, akik a könyv egyes részeiben sokat segítettek hasznos tanácsaikkal.

A szerkesztő

Kezdőlap | Önéletrajz | Referenciáim | Család | Kapcsolatfelvétel

A design a Grafikart Publications terve alapján készült
(C) Copyright, 2005. Bankó Miklós, Microteam Kft, Szalay Krisztián, Bankó Ádám